Κοδριγκτώνος 13, Αθήνα, Κέντρο, 10434
210 88 99 600